1. Er is sprake van een DSM-stoornis
2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft problematiek van lichte ernst
3. Er is sprake van een laag risico
4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
5. Aanhoudende/persisterende klachten.