1. Er is sprake van een DSM-stoornis
2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft ernstige problematiek
3. Er is sprake van een laag tot matig risico
4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
5. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM-richtlijn.