Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

Begeleiding bieden bij: 

  • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam/externe instantie 
  • Aanvragen hulp bij financiële problematiek 
  • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg 

Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

Behandeling 

  • Het doen van huisbezoeken 
  • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties 
  • Gesprekken met WMO consulent