Inclusiecriteria
Begeleiding bieden bij: 

  • Aanvragen hulp bij sociaal maatschappelijke problemen 

Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

Behandeling 

  • Contact leggen met WMO, wijkteam of andere hulpverlenersinstanties 

+ Geen behandeling voor de volgende stoornissen 

  • Slaap-waakstoornissen 
  • Seksuele disfuncties 
  • Genderdysforie 
  • Neurocognitieve stoornissen 
  • Parafiele stoornissen