Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)
Begeleiding bieden bij:

  • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam
  • Aanvragen hulp bij financiĆ«le problematiek
  • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg

Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing

Behandeling

  • Het doen van huisbezoeken
  • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties
  • Gesprekken met WMO consulent