Inclusiecriteria

 • Aanvragen hulp vanuit het wijkteam
 • Aanvragen hulp bij problematiek op de verschillende leefgebieden (wonen, werken, financiĆ«n enz.)
 • Aanvragen van praktische hulp/thuiszorg
 • Inventariseren leefgebieden tbv intake of behandeling
 • Maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel en functioneel herstel

Exclusiecriteria

 • Niet van toepassing

Behandeling
Begeleiding bieden bij:

 • Het doen van huisbezoeken
 • Contact leggen met wijkteam of andere hulpverlenersinstanties
 • Gesprekken met WMO consulent
 • Verlengde intake of enkele gesprekken naast de al lopende behandeling
 • Ondersteunende gesprekken gericht op maatschappelijk herstel, persoonlijk herstel en functioneel herstel