Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Sociale angststoornis 
 • Paniekstoornis 
 • Agorafobie 
 • Gegeneraliseerde angststoornis 
 • Angststoornis door een middel 

Exclusiecriteria 

 • Specifieke fobie 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
 • Farmacotherapie 
 • Systeemtherapie 
 • Steunend-structurerend contact 
 • VERS individueel en groep 
 • EMDR (op 1ste paniek- of angstaanval) 
 • Inzichtgevende psychotherapie  
 • COMET, individueel en groep 
 • Pastorale gesprekken