Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)  

  • Sociale angststoornis 
  • Paniekstoornis 
  • Agorafobie 
  • Gegeneraliseerde angststoornis 

Exclusiecriteria 

  • Cliënten die niet naar de poli durven te komen 

Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Contextuele therapie