Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

 • Sociale angststoornis
 • Paniekstoornis
 • Agorafobie
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Angststoornis door een middel

Exclusiecriteria

 • Specifieke fobie
 • Angststoornis door een somatische aandoening
 • CliĆ«nten die niet naar de polikliniek durven te komen

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie met exposure
 • Farmacotherapie
 • Systeemtherapie
 • Steunend-structurerend contact