Inclusiecriteria

 • Sociale angststoornis
 • Paniekstoornis
 • Agorafobie
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Angststoornis door een middel/ medicatie
 • Andere gespecificeerde angststoornis

Exclusiecriteria

 • Specifieke fobie
 • Angststoornis door een somatische aandoening
 • Ongespecificeerde angststoornis

Behandeling

 • CGT, inclusief exposure
 • Farmacotherapie