Inclusiecriteria

 • Separatieangststoornis
 • Specifieke fobie
 • Sociale angstsstoornis
 • Paniekstoornis
 • Agorafobie
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Angststoornis door een middel/ medicatie
 • Andere gespecificeerde angsstoornis

Exclusiecriteria

 • Selectief mutisme
 • Angststoornis door een somatische aandoening
 • Ongespecificeerde angsstoornis

Behandeling

 • CGT, faramcotherapie
 • CGT, farmacotherapie, groepstherapie, steunend structurerend
 • CGT, farmacotherapie, steunend structurerend, VERS
 • CGT, verslavingszorg, farmacotherapie, steunend structurerend
 • CGT, diagnostiek, steunend structurerend, farmacotherapie