• BOPZ maatregel gedurende opnameperiode of aanmerkelijke kans hierop; Voorwaardelijke machtiging uitgezonderd;
  • GHB verslaving
  • 3e lijns gespecialiseerd behandelaanbod noodzakelijk, zoals dwang- en eetstoornissen.

Verdere voorwaarde voor behandeling is dat patiënt verklaart én in staat wordt geacht zich te houden aan de bepalingen die zijn opgenomen als addendum bij het behandelplan:

Een veilig afdelingsklimaat is een noodzakelijke voorwaarde om uw eigen behandeling en ook die van medepatiënten mogelijk te maken. Daarom zullen de volgende situaties tijdens uw klinische behandeling beslist niet worden getolereerd. Indien een dergelijke situatie zich wel voordoet, zal dat in principe leiden tot beëindiging van uw klinische behandeling.
Het betreft:

  • Het gebruiken of het in bezit hebben van drugs en/of alcohol
  • Agressieve uitingen en gedragingen
  • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag