• Acute GHB afhankelijkheid;
 • Acute automutilatie;
 • Dosering methadon boven 120 mg.
 • Ernstige somatische problematiek, die deelname aan het weekprogramma verhinderd;
 • Langdurige intensieve behandelvoorgeschiedenis zonder succes. Dit tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake is van een sterk gewijzigde situatie, waardoor er een reële verwachting is voor succes;
 • Er zijn meerdere klinische trajecten geweest, waarbij er sprake was van voortijdige beëindiging van het traject, wegens gedragsproblemen van de cliënt op de afdeling;
 • BOPZ maatregel tijdens opname;
 • Hoge dosering Benzodiazepines of andere emotie dempende medicatie die de effecten van een psychologische behandeling te niet doen (en om een detox-opname vragen). In die situatie eerst een opname op detox kliniek Crosspoint;
 • IQ< 70 (voor vrouwen) IQ < 65 (voor mannen)
 • Het niet hebben van een veilige plek om te verblijven, na uitstroom van de klinische behandeling;
 • PTSS staat zodanig op de voorgrond dat client niet in staat is om in een groepsbehandeling te functioneren
 • Niet in staat zijn om binnen een intensief groepsbehandeling/groepsdynamisch proces te functioneren, bijvoorbeeld doordat iemand niet aanspreekbaar is op zijn gedrag, er sprake is van dominante psychiatrische problematiek, een onvermogen heeft tot gedragsinhibitie, te weinig reflectief vermogen, of het vermogen tot generalisatie, beperkt aanpassingsvermogen, afwezigheid van ziektebesef en toeschrijven van problemen louter aan externe factoren.
 • Ontbrekende motivatie tot gedragsverandering en groepsbehandeling;