In hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden qua aanbod:

  1. Diagnostiek: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingsonderzoek (gericht op neurobiologische en/of op hechtingsontwikkeling), psychiatrisch onderzoek.
  2. Behandeling: CGT, schematherapie, EMDR, DGT-vaardigheidstraining, Theraplay, ouderbegeleiding, psycho-educatie, systeemtherapie, medicatie. Ook lopen er op de polikliniek in Dordrecht 2 bijzondere projecten:
    1. Pleegzorg Maatwerk GGZ: samenwerking tussen De Hoop en stichting Timon waarbij kinderen met psychiatrische problematiek in een pleeggezin worden geplaatst en daarbij ggz-behandeling op maat ontvangen.
    2. Deeltijd De Akker: samenwerking tussen De Hoop en SBO De Akker waar kinderen op school worden begeleid en een intensieve samenwerking is met onderwijszorgprofessionals.