De klinische behandeling valt uiteen in 3 delen:

  1. Groepsbehandelingen: Sociale vaardigheidstraining (Optimist-1), DGT-vaardigheidstraining (beide afdelingen), CGT (Optimist-, groepsgesprek, psycho-educatie, sociotherapie.
  2. Systemische behandeling: gesprekken met systeemtherapeut. Op indicatie wordt samengewerkt met MDFT van stichting Timon, ter vervanging van systeemtherapie. Vooralsnog is dit alleen mogelijk voor jongeren uit de regio Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.
  3. Individuele behandeling: CGT, schematherapie, EMDR (alles op indicatie), mentorgesprekken, medicatie. Op indicatie kan begeleiding door een diƫtiste of Psychomotorische Therapeut worden toegevoegd.

Aanvullend op de behandeling volgen jongeren 5 ochtenden per week onderwijs op de kliniekschool: onderwijszorgvoorziening De Rank. Ze volgen hier onderwijs op hun eigen niveau, waarbij het onderwijsprogramma wordt aangeleverd door de school van herkomst.

Voor jongeren die een klinische behandeling hebben gevolgd, is het op indicatie mogelijk een Bed op recept (BOR) te krijgen voor de duur van een half jaar. Hierbij hebben jongeren de mogelijkheid om ter voorkoming van crisis enkele nachten terug te komen naar de kliniek. Met een Telefoon op recept (TOR) wordt geƫxperimenteerd. Dit houdt in dat jongeren 24/7 naar de kliniek kunnen bellen voor telefonische coaching op crisismomenten.