• Klinische detoxificatie van psychoactieve middelen.
  • Dagprogramma met als onderdelen herstel dagstructuur, lichaamsbeweging en psycho-educatie.

Mogelijkheden tijdens opname (alleen na onderling overleg met verslavingsarts van de kliniek):

  • Instellen op opioïde onderhoudsbehandeling;
  • Switchen van opioïde onderhoudsbehandeling methadon naar Suboxone of andersom;
  • Psychodiagnostiek in abstinente omgeving door verwijzer (verslavingszorg);
  • Detoxificatie bij patiënten met een voorwaardelijke RM;
  • Detoxificatie met aansluitend klinische behandeling binnen De Hoop.