Download de Algemene Leveringsvoorwaarden ggz
Hieronder kun je onze algemene leveringsvoorwaarden downloaden. Heb je hier vragen over? Dan kun je je richten tot Jan-Kees Obbink via beleid@dehoop.org, hij is beleidsmedewerker juridische zaken.

Download de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg
Hieronder kun je onze algemene leveringsvoorwaarden downloaden. Heb je hier vragen over? Dan kun je je eveneens richten tot Jan-Kees Obbink via beleid@dehoop.org, hij is beleidsmedewerker juridische zaken.