Bij De Hoop krijgen mensen kansen. Dat geldt voor onze cliënten, maar zeker ook voor jou. Jij doet ertoe als collega en professional. Daarom krijg jij bij De Hoop volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Je komt terecht in een ongedwongen werksfeer, met veel ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën. Zie jij kans om het werk te verbeteren? Daarvoor krijg je alle ruimte. Zorg voor de medewerkers vinden we bij De Hoop belangrijk. Daarom letten we op veiligheid en zorgen we er, samen met jou, voor dat de werk/privébalans in orde is.

Wil jij mensen op weg helpen naar een nieuw leven in een team van betrokken en professionele collega’s? Kijk nu bij onze vacatures!

Identiteit

De Hoop is een christelijke organisatie voor ggz en verslavingszorg. We voelen ons geroepen door God in de Bijbel. De goede boodschap van het Evangelie inspireert ons om op een deskundige en betrokken manier zorg te verlenen aan een brede groep cliënten met psychische en/of verslavingsproblemen. We geloven in herstel en erkennen dat we afhankelijk zijn van God in alles wat we doen. Dat motiveert ons om ons dagelijks in te zetten voor goede en kwalitatieve zorg. We verwachten daarom van onze medewerkers dat zij deskundig zijn én blijven. En dat zij actieve en betrokken christenen zijn, die willen leven in verbinding met anderen en met God.

Onze kernwaarden

Vanuit geloof en liefde, met lef en deskundigheid verlenen we zorg aan onze cliënten. Vanuit geloof, want we vertrouwen op God als de bron van alles. Liefde is onze belofte aan onze cliënten: we zijn gastvrij en persoonlijk betrokken bij het bieden van hoop en herstel. Dat doen we met lef: we zijn vasthoudend, creatief en durven buiten de gebaande paden te gaan. Onze cliënten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van onze medewerkers. Dagelijks zetten we ons voor de volle honderd procent in om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden.

Dit is de manier waarop we telkens weer hoop en verlichting kunnen geven in de vaak complexe situaties van onze cliënten.

Zorgvisie

Mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Vanuit deze missie biedt De Hoop professionele zorg aan volwassen en kinderen op gebied van ggz en verslavingszorg. De christenprofessionals die bij De Hoop werken richten zich, ieder vanuit zijn of haar eigen vakgebied, op herstel van het goede leven in alle relaties waarin de cliënt functioneert. Dit doen we met respect voor grenzen en mogelijkheden. Deskundig en bewogen vanuit de liefde van Christus.

Wij geloven dat ieder mens gemaakt is om in verbinding te leven. Daarom besteden we in onze behandeling en begeleiding aandacht aan vier dimensies op het gebied van relaties: jezelf, de ander, de schepping en God. Alle relaties hebben invloed op elkaar. In deze relaties zoeken we samen met cliënt naar maximaal, diepgaand en meervoudig herstel.

Bekijk onze zorgvisie

Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ggz, zoals 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Maar we bieden nog meer.

  • 166 vakantie-uren + 35 levensfasebudget-uren naar rato.
  • Pensioenregeling bij PFZW.
  • Een persoonlijk onboardingplan om je tijd bij De Hoop goed te beginnen.
  • Interne en externe mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. We bieden opleidingsplaatsen tot verslavingsarts, SPV, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. Intern zijn er regelmatig deskundigheidsbevorderingen door collega’s waar je aan kan deelnemen.
  • Een thuiswerkregeling met o.a. een eigen bureau en stoel die na verloop van tijd jouw eigendom worden.
  • Met onze fiscale uitruilregeling kan je voordelig een nieuwe fiets, PC en fitness abonnement aanschaffen.
  • Je krijgt toegang tot de leeromgeving van GGZ Ecademy met meer dan 100 relevante e-learnings.
  • En natuurlijk een werkplek waar je werk en geloof kunt combineren. Denk aan dagopeningen met je team en centrale bezinningsmomenten.

Beste werkgever

Bij De Hoop vinden we goed werkgeverschap belangrijk. We maken daar al jarenlang veel werk van. Onze inspanning is begin 2022 beloond met een mooie award: De Hoop is een van de ‘Beste Werkgevers van Nederland’ van 2021. Onderzoeksbureau Effectory deed een groot onderzoek. Volgens de onderzoeksresultaten luisteren we bij De Hoop naar de medewerkers en gebruiken we hun feedback en ideeën om ons continu te verbeteren. Voor werkgeverschap scoort De Hoop maar liefst een 8. De score voor tevredenheid van de medewerkers komt uit op een mooie 7,9. Zij ervaren veel autonomie, kaders en prioriteiten zijn helder en hun rol is duidelijk.

Meer lezen

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met Eleos heeft De Hoop het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) opgericht. Daarmee doen we onderzoek op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het christelijk geloof. Geloof heeft namelijk invloed op het psychisch functioneren, en omgekeerd. Binnen het kennisinstituut doen we hier onderzoek naar, en de resultaten daarvan willen we ook toespitsen richting de behandeling. We willen recht doen aan de geloofsbeleving van onze cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is wetenschappelijk onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid.

Naast dat we onderzoek doen, organiseert het Kicg ook diverse cursussen en symposia voor ambtsdragers, pastoraal werkers, ggz-professionals en andere geïnteresseerden.

 

Neem een kijkje op de website van het Kicg

Enthousiast geworden? Schrijf je in voor ons vacature-alert

Dan houden we je op de hoogte van de nieuwste vacatures in jouw omgeving en/of vakgebied!