Bij De Hoop krijgen mensen kansen. Dat geldt voor onze cliënten, maar zeker ook voor jou. Jij doet ertoe als collega en professional. Daarom krijg jij bij De Hoop volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Je komt terecht in een ongedwongen werksfeer, met veel ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën. Zie jij kans om het werk te verbeteren? Daarvoor krijg je alle ruimte. Zorg voor de medewerkers vinden we bij De Hoop belangrijk. Daarom letten we op veiligheid en zorgen we er, samen met jou, voor dat de werk/privébalans in orde is.

Wil jij mensen op weg helpen naar een nieuw leven in een team van betrokken en professionele collega’s? Kijk nu bij onze vacatures!

Mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Vanuit deze missie biedt De Hoop ggz professionele zorg aan volwassen en kinderen op gebied van ggz en verslavingszorg. De christenprofessionals die bij De Hoop werken richten zich, ieder vanuit zijn of haar eigen vakgebied, op herstel van het goede leven in alle relaties waarin de cliënt functioneert. Dit doen we met respect voor grenzen en mogelijkheden. Deskundig en bewogen vanuit de liefde van Christus.

Wij geloven dat ieder mens gemaakt is om in verbinding te leven. Daarom besteden we in onze behandeling en begeleiding aandacht aan vier dimensies op het gebied van relaties: jezelf, de ander, de schepping en God. Alle relaties hebben invloed op elkaar. In deze relaties zoeken we samen met cliënt naar maximaal, diepgaand en meervoudig herstel.

Bekijk onze zorgvisie

Identiteit

De Hoop ggz is een christelijke organisatie voor ggz en verslavingszorg. We voelen ons geroepen door God in de Bijbel. De goede boodschap van het Evangelie inspireert ons om op een deskundige en betrokken manier zorg te verlenen aan een brede groep cliënten met psychische en/of verslavingsproblemen. We geloven in herstel en erkennen dat we afhankelijk zijn van God in alles wat we doen. Dat motiveert ons om ons dagelijks in te zetten voor goede en kwalitatieve zorg. We verwachten daarom van onze medewerkers dat zij deskundig zijn én blijven. En dat zij actieve en betrokken christenen zijn, die willen leven in verbinding met anderen en met God.

André: “Vanuit de gave die ik gekregen heb, mag ik mij inzetten voor andere mensen.”

Meer ervaringen van collega's

Waarden

Vanuit geloof en liefde, met lef en deskundigheid verlenen we zorg aan onze cliënten. Vanuit geloof, want we vertrouwen op God als de bron van alles. Liefde is onze belofte aan onze cliënten: we zijn gastvrij en persoonlijk betrokken bij het bieden van hoop en herstel. Dat doen we met lef: we zijn vasthoudend, creatief en durven buiten de gebaande paden te gaan. Onze cliënten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van onze medewerkers. Dagelijks zetten we ons voor de volle honderd procent in om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden.

Dit is de manier waarop we telkens weer hoop en verlichting kunnen geven in de vaak complexe situaties van onze cliënten.

Schrijf je in voor ons vacature-alert

Dan houden we je op de hoogte van de nieuwste vacatures in jouw omgeving en/of vakgebied!

Beste werkgever

Bij De Hoop vinden we goed werkgeverschap belangrijk. We maken daar al jarenlang veel werk van. Onze inspanning is begin 2022 beloond met een mooie award: De Hoop is een van de ‘Beste Werkgevers van Nederland’ van 2021. Onderzoeksbureau Effectory deed een groot onderzoek. Volgens de onderzoeksresultaten luisteren we bij De Hoop naar de medewerkers en gebruiken we hun feedback en ideeën om ons continu te verbeteren. Voor werkgeverschap scoort De Hoop maar liefst een 8. De score voor tevredenheid van de medewerkers komt uit op een mooie 7,9. Zij ervaren veel autonomie, kaders en prioriteiten zijn helder en hun rol is duidelijk.

Meer lezen