Op 5 juli 2019 is het Huis van Hoop aan de Nieuwe Haven in Dordrecht feestelijk geopend door middel van een housewarming. Omwonenden konden kennis maken met hun nieuwe buren en de prachtige locatie van binnen bekijken.

De Hoop ggz ontving eind 2018 de sleutel van het pand aan de Nieuwe Haven 32. Stichting Stadsherstel realiseerde hier 13 studio’s die door Trivire verhuurd worden aan De Hoop. Sinds het begin van dit jaar wonen in dit Huis van Hoop tien cliënten die bescherming en begeleiding ontvangen van De Hoop ggz.

Huis van Hoop

Het Huis van Hoop aan de Nieuwe Haven 32 in Dordrecht is een kleinschalige woonlocatie waar cliënten met elkaar deel uitmaken van een woon- en leefgemeenschap. Het Huis van Hoop is bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig wonen nog niet haalbaar is. Deze woonvorm heeft als doel stabilisatie en resocialisatie, bieden van structuur en het voorkomen van terugval in de problematiek waarvoor men in behandeling is of was. Het doel is om weer waardig deel te nemen aan de maatschappij. In het Huis van Hoop wonen ook enkele kernbewoners die samen met de bewoners leven en zorgen voor een gezond leefklimaat.

Maatschappelijke visie

De realisatie van kleinschalige woonzorgconcepten, zoals Huis van Hoop, ligt in lijn met de maatschappelijke visie en doelstellingen van de gemeente Dordrecht. De Hoop ggz, Trivire en hun partners vinden het belangrijk dat ook kwetsbare mensen een passende woning kunnen krijgen in een woonomgeving waar zij zich prettig voelen. Met elkaar bekijken we zorgvuldig welke omgeving hierbij past. Door met elkaar te zorgen voor de juiste bescherming en begeleiding, bieden we ook deze inwoners van Dordrecht een fijn thuis.

Lees meer over het concept Huis van Hoop