Dicky (73) heeft met tussenpozen jarenlang bij De Hoop gewerkt. Ze was al betrokken als medewerker bij de start in Dordrecht in de jaren ‘70. Dicky is met pensioen gegaan en werkt nu als vrijwilliger bij de poli in Houten.

Een kopje koffie en ontspanning

Elke vrijdagochtend leidt Dicky een inloopgroep voor mensen die ambulant in begeleiding zijn in Houten of Amersfoort. Ze zijn er welkom voor een gesprek en een kopje koffie. Dicky: “Ontspanning staat centraal, bijvoorbeeld door een fijn gesprek. Maar er is ook ruimte voor creativiteit, zoals kleuren of met aquarel schilderen. Ik deel altijd iets uit de Bijbel. Meestal is er een bepaald thema, en dan praten we erover. Daar ontstaan vaak mooie gesprekken waar mensen hun verhaal delen. Ook gebruik ik ervaringen uit mijn eigen leven. Het is mooi om te zien hoe open de mensen zijn en er steun bij elkaar vinden.”

"Ik deel altijd iets uit de Bijbel. Meestal is er een bepaald thema, en dan praten we erover."

Allerlei soorten mensen

De groep is voor mensen die in behandeling zijn bij de poli, maar sommigen blijven ook na de afrond van hun behandeling komen: “Er zijn mensen met allerlei achtergronden en leeftijden. We hebben ooit een meisje van 17 in de groep gehad, maar er zijn ook mensen van in de vijftig. Niet iedereen die komt is gelovig en dat hoeft ook helemaal niet. Waarvoor mensen in behandeling zijn, dat maakt niet uit, ze zijn allemaal welkom. Die verscheidenheid in de groep geeft mooie gesprekken die spontaan ontstaan. Iedereen mag zichzelf zijn in de groep.”

Mensen iets meegeven

Waarom is Dicky als vrijwilliger met de groep gestart? “Ik wilde na mijn pensioen graag iets met pastoraat doen bij De Hoop. Er werd toen gevraagd of ik een inloopgroep wou starten. Dat leek me leuk, want ik werk nog altijd graag met mensen. Het is voor mij heel belangrijk om mensen iets mee te geven uit Gods Woord. Dat is van waaruit ik leef. Het is heel fijn om de groep te leiden en te zien dat mensen zich er veilig voelen en gezelligheid ervaren. Soms hebben we diepgaande gesprekken, maar we praten ook gezellig over koetjes en kalfjes. Het kan en mag allemaal.”

"Het is heel fijn om de groep te leiden en te zien dat mensen zich er veilig voelen en gezelligheid ervaren."

Steun

De groep is een plek waarin het samenzijn en geloof centraal staan. Een plek voor steun naast de behandeling. “Er zijn mensen die maar een aantal keer komen. Anderen blijven maanden of zelfs jaren.” vertelt Dicky. “Het is mooi om te zien hoe mensen groeien. Je ziet ze bijvoorbeeld sterker worden in hun geloof of ernaar terugkeren. Zo is er een vrouw die zich had afgekeerd van het geloof en zich ertegen verzette. Door de inhoudelijke gesprekken in de groep, kwam er weer interesse. Nu heeft ze weer een persoonlijke relatie met God!”

Geloof als basis

Dicky heeft ook op niet-christelijke plekken gewerkt. “Dat was ook prima. Maar het geeft wel verdieping als de basis van je werkplek het geloof is. Ik ben jaren geleden bij de start van De Hoop betrokken geweest, omdat God dat van me vroeg. Ik hoorde over het initiatief en vond dat heel mooi, en bad voor meer medewerkers die konden gaan helpen. Toen zei God: “Ga zelf maar!” Ik heb daarnaar geluisterd en ben er komen werken, en ben er 13 jaar gebleven als hulpverlener. Na jarenlang ertussenuit geweest te zijn voor de opvoeding van mijn kinderen en het werken op andere werkplekken, ben ik er op mijn 58ste weer teruggekomen en gebleven tot aan mijn pensioen. En nu geniet ik als vrijwilliger nog steeds van het werken bij De Hoop!”

Net als Dicky enthousiast geworden over werken als vrijwilliger bij De Hoop?