Hoe is het om te werken bij De Hoop als verpleegkundig specialist? Carla Aantjes vertelt enthousiast over haar werkzaamheden. Ze heeft een afwisselende baan met veel vrijheid.

Carla: “Ik heb altijd in de ggz gewerkt. Eerst als trajectbegeleider en verpleegkundige, later deed ik de opleiding tot verpleegkundig specialist. Ongeveer tien jaar terug zag ik een vacature voor sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij De Hoop. De christelijke identiteit sprak mij aan. Er is ruimte om geloof en werk te combineren. Ik vind het heel mooi dat dat met een zekere vrijheid mogelijk is.”

"Er is ruimte om geloof en werk te combineren."

Carla’s werk is afwisselend en ze zit goed op haar plek. Ze heeft een breed takenpakket. Carla: “Als verpleegkundig specialist regel ik dat cliënten de juiste zorg krijgen van de juiste mensen. Ik doe intakes, waarbij ik een inschatting maak samen met de cliënt wat er aan de hand kan zijn en wat iemand nodig heeft. Ik behandel ook cliënten die mij toegewezen worden. Dan doe ik de diagnostiek, stel ik samen met de cliënt een behandelplan op en voer ik het behandelbeleid uit. Ik ben ook opleider binnen de organisatie. Ik vind het heel waardevol om je deskundigheid te delen. Daar maak ik me ook hard voor, ik vind een leerklimaat heel belangrijk. Door deskundigheid en kennis met elkaar te delen, gaan we allemaal kwalitatiever werken. Daar ben ik van overtuigd.”

Beroepsverantwoordelijkheid

“De kernwaarden ‘deskundigheid’ en ‘lef’ van De Hoop spreken me dan ook extra aan. Cliënten hebben recht op kwalitatieve, deskundige zorg. Ik zie het ook als mijn beroepsverantwoordelijkheid om zelf goed te blijven in mijn vak door scholingen te volgen, en mijn kennis ook met anderen te delen. Binnen De Hoop ben ik daar ook heel actief mee bezig. Naast dat ik opleider ben, verzorg ik presentaties. Ik geef bijvoorbeeld voorlichting tijdens thema-avonden die voor kerken worden georganiseerd. En ik schrijf mee aan boeken, zoals het boek ‘Psychische problemen in de familie: een gids voor naasten en pastores’ en ‘Van leegte naar liefde’. Bij De Hoop krijg ik hier de ruimte voor en ik ben blij dat de organisatie diverse opleidingsmogelijkheden heeft. Daar word ik enthousiast van. De organisatie geeft me de vrijheid en het vertrouwen om zelf invulling te geven aan mijn vak, dat is heel fijn! Ik krijg echt energie van mijn werk.”

En waarom spreekt ‘lef’ je aan? “In mijn werk zie ik het als een mooie uitdaging om even moedig te mogen zijn als onze cliënten, om dingen op te pakken. Ik bewonder de moed en het doorzettingsvermogen van cliënten. Dat je, ondanks de klachten die je hebt, kansen en uitdagingen kunt zien in het leven. Ik loop daarin graag een stukje met ze mee. Dat maakt het werk betekenisvol.”

"De Hoop geeft me de vrijheid en het vertrouwen om zelf invulling te geven aan mijn vak, dat is heel fijn!"

Extra dimensie

Toen Carla een decennium geleden bij De Hoop solliciteerde sprak de christelijke identiteit haar aan. “Met collega’s spreek je dezelfde taal. In het werk zie ik ook dat het geloof een extra dimensie geeft aan de manier waarop mensen hun klachten kunnen verdragen, of herstel kunnen beleven. Als je gelovig bent mag je ook weten hoe God jou ziet als je kijkt naar het zelfbeeld. En dat je jezelf mag zien zoals God jou ziet. In je behandelaanbod heb je daardoor een extra laagje die je mag aanbieden, door bijvoorbeeld religieuze interventies.”

“Ik ga met een goed gevoel naar huis als ik een cliënt heb kunnen helpen met duiden wat er aan de hand is. En als ik een passende interventie heb kunnen aanbieden, waardoor de klachten beter te dragen zijn voor de cliënt. Ik mag hen helpen om te accepteren dat wat er met ze aan de hand is, dat dat bij het leven hoort. En dat we vervolgens samen stapje voor stapje verder mogen werken in de behandeling om het leven te dragen.”