“Wat ik leuk vind aan de functie van divisiemanager is dat die heel divers is. Je hebt de zorgkant, de HR-kant, de financiële kant en de verbeter– en innovatiekant. Ik mag zaken verbeteren, nieuwe ideeën bedenken, netwerken, overleggen met collega’s en andere zorgpartijen en gemeentes.” Aan het woord is Andrew Eijgenraam. Hij werkt nu vijf jaar bij De Hoop en is sinds april als divisiemanager verantwoordelijk voor de aansturing van de ambulante volwassenzorg. Daarvoor was hij manager van de polikliniek in Dordrecht.  

Andrew: "We willen goede zorg leveren met oog voor mensen vanuit de overtuiging dat God ons herstel voor ogen heeft."

Procesgericht

“Als divisiemanager ben ik verantwoordelijk voor de volwassenzorg van De Hoop. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanmeld- en instroomcoördinatie en alle locaties van de poliklinische zorg. Die poliklinieken bevinden zich in Veenendaal, Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Dordrecht. Daarnaast stuur ik het Inloophuis in Dordrecht aan. Het is een diverse functie. Ik vind het mooi om te kijken wat je kunt doen aan de ondersteuning en het verbeteren van de processen, zodat behandeling gefaciliteerd wordt en cliënten sneller en beter geholpen worden. De uitdaging in een tijd met een toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte is: hoe kun je goede zorg leveren op zo’n manier dat je met minder mensen meer cliënten kunt helpen? Dat is een mooie uitdaging en soms frustrerend.” 

Integreren van geloof

Andrew kent het sociale domein van binnenuit. Hij heeft ervaring binnen het onderwijs, welzijn en in de zorg. “Ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs en jongerenwelzijnswerk en ik heb projectmanagement gedaan in het buitenland, waar ik sociaal diaconale projecten heb opgezet. Wat ik daarin altijd een uitdaging heb gevonden en nu nog steeds is het professionaliseren van je werk in combinatie met de christelijke identiteit. Hoe maak je het verschil vanuit die unieke identiteit als zorgaanbieder? Dat vind ik een boeiend thema.” 

“Via mijn netwerk ben ik bij De Hoop terecht gekomen. Wat mij aansprak was dat er gewerkt wordt met kwaliteit van zorg, vanuit het hart. Vanuit de missie dat we mensen willen ondersteunen en dat doen we omdat we hoop hebben vanuit ons geloof. We willen goede zorg leveren met oog voor mensen vanuit de overtuiging dat God ons herstel voor ogen heeft. Die combinatie spreekt me heel erg aan en je ziet dat terug in de organisatie.”  

Vertrouwen in elkaar

Een van de mooie dingen in de organisatie vindt Andrew dat er vanuit vertrouwen gewerkt wordt. “Dat hoort bij onze organisatie. We hebben vertrouwen in de kwaliteit van elkaar. En vanuit dat vertrouwen werken we aan goede zorg. Je zet je met elkaar in voor hetzelfde doel.” Hij geeft aan dat je veel vrijheid krijgt om samen met andere managers de afdelingen vorm te geven. “Er zijn kaders, maar daarbinnen heb je vrijheid om ondernemerschap in te zetten en kansen te pakken die er zijn. Dat weloverwogen doen, dat is leuk.”  

Bij De Hoop werken we vanuit vier kernwaarden: lef, deskundigheid, liefde en geloof. Welke spreekt Andrew het meest aan? “Ze spreken me alle vier aan. Als je geen lef hebt, toon je geen ondernemerschap en sta je stil. Dan doe je niets buiten de lijntjes. Geloof is de onderlegger die motivatie geeft, samenbindt en hoop geeft. Deskundigheid is voor mij dat je met de middelen die je hebt zo goed mogelijke zorg levert. En liefde… wat ik vaak hoor vanuit cliënten is dat ze aangeven dat ze zich hier als mens gezien voelen, en niet als nummer.” 

Andrew: "Je werkt echt met z’n allen. Van schoonmaker tot psychiater, we dragen samen de missie van De Hoop en zijn gastvrij."

Balans

Andrew heeft meestal een volle agenda en werkt 40 uur. Hij werkt deels vanuit huis, deels op het hoofdkantoor in Dordrecht en deels vanuit waar de behoefte ligt. “In mijn functie heb je te maken met piekbelastingen, een voorbeeld daarvan is de begrotingstijd in het najaar. Dan werk ik ook weleens ’s avonds. Je weet van tevoren dat dat komt en dus zorg ik dat ik daar genoeg energie voor heb. Die balans werkt goed voor mij, maar je moet er ook goed voor waken. Ik neem bewust de tijd om te ontspannen. Dat is een leerschool geweest voor mij. De boel stort niet in als ik even wat minder doe. De uitdaging voor een manager bij De Hoop is dat je je grenzen goed moet bewaken en aangeven. Er is altijd meer te doen. En je werkt voor mensen. Dus als ik een stap extra zet, heeft iemand anders het daardoor wellicht beter. Maar dat moet je ook kunnen loslaten om je eigen grenzen te bewaken.” Andrew vindt zijn werk betekenisvol. “Als je van vrijheid en zelfstandigheid houdt, graag zelf zaken oppakt en verantwoordelijkheid draagt, dan is De Hoop een mooie plek om te werken.” 

Gedeelde missie

“Ik werk veel met hoogopgeleide mensen en dat is soms best een kunst. Om daar goed mee om te gaan moet je vertrouwen kunnen geven, durven loslaten en kunnen steunen op inzichten van die ander. Als manager is het goed je eigen plek te kennen met de mogelijkheden en beperkingen die je hebt. Gelukkig zijn we een hele toegankelijke organisatie. Je werkt echt met z’n allen. Van schoonmaker tot psychiater, we dragen samen de missie van De Hoop en zijn gastvrij.”