14.30

Als zelfstandig therapeut sprak ik vandaag al meerdere cliënten. Eens per twee weken leg ik dat werk neer en werk ik twee uur vrijwillig voor Chris, als online chatcoach. Chris is er voor kinderen en jongeren die anoniem willen praten. Zij denken vaak dat ze er alleen voor staan. Het is heel mooi om hen op deze manier te helpen.

15:00

Mijn dienst begint. Het blijft toch altijd een beetje spannend welke gesprekken zich aandienen. Het kan variëren van een kletspraatje met een verveelde jongere tot een jongere die in een heel heftige situatie zit. Dat verschil moet je vrij snel zien uit te vogelen. Leuk, maar soms ook echt pittig. Als je een jongere hebt die zelfmoord wil plegen of een jongere in een misbruiksituatie… Dat hakt er best wel in.

15:10

Ik spreek een meisje dat niet met haar ouders durft te praten over haar probleem. Ter plekke bedenk ik een oplossing. Ik stel voor om een briefje op het kussen van haar moeder te leggen, met de boodschap dat ze graag met hen wil praten. Het meisje vindt dit een fantastische oplossing. Het kan soms zo simpel zijn. Het is bijzonder als je merkt dat je net even dat extra zetje kan geven.

15:50

De middag gaat verder. De meeste gesprekken hebben als kern dat de jongere een probleem heeft waar hij met niemand over kan praten. Wij zijn dan een veilige, laagdrempelige gesprekspartner. We praten met jongeren over problemen op school, onzekerheid, seksuele problemen of geloofsvragen.

17:00

Na mijn dienst maak ik een rapportje van de gesprekken. Dat is meteen mijn manier om het te verwerken. Elke chatvrijwilliger zit in een team met een coördinator. Als je een vraag hebt over hoe je het gesprek voerde, kan je dat altijd met de coördinator bespreken. Ook staat een achterwacht klaar, als je gelijk na een gesprek wilt spuien.

21:00

Ik ben tevreden over mijn dag. Door de chat ervaren jongeren dat de reactie van de buitenwereld heel anders kan zijn dan ze verwachtten. Wij worden niet boos. We luisteren. Daardoor ontstaat een volgende stap naar openheid. Wat is het toch dankbaar werk!

Chris is altijd op zoek naar chatvrijwilligers! Kan jij een luisterend oor bieden zonder oordeel?