7:30

Start van mijn dienst op Mast 3 Psychiatrie. Ik begin met het inlezen van de rapportage, de verslagen over de patiënten.

8:00

Ontbijten met de patiënten. De patiënten doen zelf de corveetaken, zoals tafeldekken en afwassen.

08.30

Mijn collega geeft medicatie aan de patiënten. Ik maak intussen samen met een patiënt een dagplanning. Dit geeft hem houvast.

8:45

Tijd voor het ochtendrapport, waarin de bijzonderheden van patiënten worden besproken met een psychiater, een arts-assistent en de manager. Daarna hebben we met elkaar een dagopening. Ik lees voor uit een dagboek. We bespreken het stukje en bidden samen.

9:15

Dagopening met de patiënten. We beginnen met een aantal persoonlijke vragen: Hoeveel uur heb je kunnen slapen vannacht? Hoe zit je erbij? Heb je wat nodig voor vandaag? Daarna zingen en lezen we een stukje Bijbel met elkaar.

10:00

Met de collega’s en de patiënten drink ik koffie en thee.

10:15

Een patiënt vraagt om een gesprek. Die middag heeft ze een telefoongesprek met iemand van het thuisfront. We bespreken het telefoontje voor.

10:30

Ik geef een training aan de patiënten. Trainingen kunnen gaan over grenzen aangeven, gedachtenpatronen, enz. Vandaag kies ik voor de training bewegen. Ik geef uitleg hoe belangrijk bewegen is. We gaan er over in gesprek met elkaar en geven tips, zodat de patiënten zich ervan bewust worden hoeveel ze per dag bewegen en kijken of daar nog verbetering in mogelijk is. Terwijl mijn collega na afloop gaat wandelen met de patiënten, verwerk ik de rapportage van de training in het systeem.

12:30

Tijd voor de lunch met de patiënten, met daarna weer een medicatiemoment.

13:15

We bundelen alle observaties van de patiënten. Mijn collega gaat ze alvast rapporteren. Ik ga nog even in gesprek met een patiënt, vanwege haar onrust. Daarna gaan de patiënten sporten in de fitnesszaal. Ik doe zelf lekker mee!

15:00

De collega’s van de avonddienst arriveren. Ik doe samen met mijn collega de overdacht. Daarna zetten we alles in de rapportage.

16:00

We gaan naar huis. Dit was een maandag. Wat heel mooi is: elke dag is het werk anders!