Bij De Hoop hebben we sinds november 2016 een onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert onder de cliëntenpopulatie van De Hoop ggz. Verschillende scriptie- en onderzoeksstagiaires verzamelen data voor wetenschappelijke onderzoekslijnen en schrijven hierover hun eindscriptie voor de universiteit. De data worden ook gebruikt door promoverende collega’s of collega’s in hun postmaster opleiding. Dit doen we onder de verantwoordelijkheid van het Kennisinstituut Christelijke ggz (Kicg). 

Eén van de onderzoekslijnen is de INCAS–studie, een internationaal onderzoek geleid uit het samenwerkingsverband ICASA (www.adhdandsubstanceabuse.org). Cliënten met ADHD en een middelenverslaving worden gevraagd mee te doen om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke factoren bij deze complexe comorbiditeit de klachten doen verminderen, in stand houden, of juist verergeren.  

Daarnaast is er een groter promotieonderzoek bezig. Dit onderzoek richt zich op de rol van zingeving en geloof in het herstel van een verslaving. Volwassen cliënten die opgenomen zijn in de kliniek worden benaderd om mee te doen met dit onderzoek. Ze vullen een aantal vragenlijsten in en voeren computertaken uit. Onder andere religieuze coping wordt hierin meegenomen om te onderzoeken welke invloed dit heeft op terugval. Daarnaast wordt er onderzocht of de onderbewuste aandacht van cliënten uitgaat naar middelengebruik of juist naar zingevende factoren. Dit onderzoek willen we gebruiken om een behandelvorm te ontwikkelen met implementatie van Cognitive Bias Modification. 

Lees meer over dit onderzoek