Begin oktober zijn Irene Blom en Harold Kuijpers toegetreden tot de Raad van Bestuur van De Hoop ggz. Deze verbreding van de raad met twee zorginhoudelijke professionals helpt de organisatie bij het toekomstbestendig maken van de identiteitsgebonden herstelvisie.  

Dubbelrol

De twee nieuwe leden vervullen de rol van directeur-bestuurder en blijven beiden actief in de uitvoerende patiëntenzorg. Harold Kuijpers vertelt: “Deze dubbelrol is nieuw voor ons beiden, en uitdagend om mee aan het werk te zijn. De opzet maakt de lijnsturing prettig, kort en direct. Ook vraagt het om nauwe samenwerking en vertrouwen.” Harold is sinds begin oktober werkzaam bij De Hoop. “De organisatie heeft me aangesproken vanwege de holistische visie op zorg voor mensen. Daarnaast wilde ik heel graag de ervaring opdoen te werken in de zorg vanuit een team van christenen, waarbij de zorg open wordt aangeboden voor iedereen met de mogelijkheid Christus te leren kennen.” 

Herkennen

Irene is al langer werkzaam voor De Hoop. “Sinds 2017 werk ik als directeur Behandelzaken. Bij de start was ik benieuwd of ik mij wel voldoende zou herkennen in de manier waarop de organisatie de christelijke identiteit wil verbinden met professionele standaarden. Mijn aanvankelijke aarzeling was al snel weggesmolten. Ik ben onder de indruk van de passie waarmee gewerkt wordt en de voortdurende aandacht voor een professioneel klimaat en de ontwikkeling van medewerkers. Als mede-initiatiefnemer van het Kennisinstituut Christelijke ggz (Kicg) draagt De Hoop ook zorg voor wetenschappelijk onderzoek; het zoeken naar een goede onderbouwing onder de zorg die geboden wordt, vind ik prettig en wijs.” 

Relationele zorgvisie

“Het uitgangspunt dat mensen groeien en hun bestemming vinden langs de weg van herstel in relaties, spreekt me enorm aan. Het gaat dan om de relatie met zichzelf, met de ander, met de leefomgeving, en last but not least de relatie met God, of zo men wil de Grond onder het bestaan. Dat er expliciete aandacht is voor deze laatste relatie, ook in de omgang van collega’s onderling, vind ik geweldig en sterk. We werken aan ons christelijk behandelaanbod. Een leerlijn voor onze professionals. Er is respect voor de visie van de cliënt; niemand krijgt iets opgedrongen. Het is deze relationele zorgvisie, met speciale aandacht voor de relatie met God, die maakt dat ik bij De Hoop kan doen waar ik in geloof. Dat er niet alleen aandacht is voor therapeutisch handelen, maar ook voor een goede balans met begeleiding in woonzorg, werk en financiën, past in deze visie; en ook dat staat voor dat waar ik in geloof, als het gaat om het werken aan herstel.” 

Uitdagingen

Als bestuurder zien beiden diverse uitdagingen op hun pad. “De ggz staat financieel onder druk. Daar kan ik mij best zorgen over maken”, zegt Irene. Harold vult aan: “De Hoop is vanuit haar visie actief in meerdere regio’s met de klinische voorziening in Dordrecht, dit maakt goed lopende ketenzorg extra complex. Maar ook het succesvol aanvliegen van wachttijden en het binden van een stevige groep professionals bij krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging. Ik hoop dat we als organisatie een open blik behouden en meebewegen met de verandering die de ggz doormaakt, met toenemend focus op wat de cliënt vraagt/nodig heeft, zonder gehinderd te worden door modellen die we zelf gebouwd hebben.”