In het meest recente nummer van het wetenschappelijk tijdschrift NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, schreef Frans Koopmans, als beleidsmedewerker werkzaam bij De Hoop ggz, het artikel ‘Bedrinkt u niet aan de wijn, over de kerkelijke visie op en de omgang met alcohol’.

Het artikel bespreekt het middel alcohol en de potentieel met het gebruik ervan verbonden gezondheidsrisico’s en gaat vervolgens in op alcoholgebruik binnen een kerkelijke context en de eventuele risico’s die daaraan zijn verbonden. In het christendom zijn er door de eeuwen heen meerdere posities geweest ten aanzien van alcohol. De meest dominante visie is altijd die van een positieve waardering voor het matig consumeren van alcohol geweest, evenwel een negatieve beoordeling van overmatig alcoholgebruik resulterend in dronkenschap (moderationisme). Vandaag weten we dat elke vorm van alcoholconsumptie risico’s kent, mede afhankelijk van persoon, mate en frequentie van consumptie en van de sociale context. In hun eigen visie op en beleidsbepaling ten aanzien van alcohol is het goed als religieuze geloofsgemeenschappen zich hiervan bewust zijn.

Volgens Koopmans vraagt alcohol om een stellingname van de kerk ten aanzien van het gebruik van alcohol in haar kerkelijke praktijk, zowel naar binnen als naar buiten en zal die stellingname gebaseerd dienen te zijn op wat bekend is over alcohol en over de effecten en gevolgen bij normaal en overmatig gebruik. Verder heeft de kerk zich te realiseren dat voor bepaalde gemeenteleden (namelijk met een alcoholverleden) het gebruik van alcohol in de eredienst of in kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten een probleem kan vormen. En Koopmans adviseert dat een kerk idealiter haar visie en beleid ten aanzien van alcohol formuleert in een voor allen toegankelijk beleidsdocument.

Naar het artikel (betaald)