Eind oktober van dit jaar verscheen onder redactie van Hanneke Schaap-Jonker, bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) de uitgave Handboek pastoraat bij psychische problemen. Het boek is een handreiking aan allen die in kerkelijk verband zich bezighouden met pastoraat en daarin met enige regelmaat ook te maken krijgen met gemeenteleden die kampen met psychische problemen.

Aan de uitgave werd bijgedragen door 22 auteurs die in meerdere of mindere mate verbonden zijn aan het Kennisinstituut Christelijke ggz (Kicg), elk met hun eigen specialistische kennis op het gebied van psychische stoornissen. Naast een inleidend hoofdstuk over hoe pastoraat bij psychische stoornissen eruit kan zien en een meer theologisch getoonzette afsluiting over omgaan met psychische problemen (aan de hand van een deel van het Onze Vader), bestaat het overgrote deel van het boek uit het inzicht geven in specifieke stoornissen en worden daar vervolgens de do’s en don’ts voor het kerkelijk pastoraat aangereikt. Zo passeren de volgende stoornissen en psychische problemen de revue: autisme, ADHD, angststoornissen, dwangstoornissen, depressie en bipolaire stoornissen, suïcidaliteit, schizofrene en psychotische stoornissen, trauma en dissociatie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, eetstoornissen, seksuele problemen, burn-out, partnerrelatieproblematiek en dementie.

Geen van de hoofstukken is uitputtend, maar elk biedt een eerste aanzet om de belangrijkste kennis en inzichten ten aanzien van de stoornissen beschikbaar te maken voor degenen die in het pastoraat werkzaam zijn. Elk van de hoofdstukken reikt ook literatuursuggesties aan voor verdere studie. Het boek vormt hiermee een handreiking vanuit degenen die professioneel werkzaam zijn in de (christelijke) gezondheidszorg aan hen die in het kerkelijk pastoraat actief zijn. Het wachten is wellicht op een boek van christelijke theologen die vanuit hun expertise een handreiking doen aan de (christelijke) gezondheidszorg.

 

Meer lezen over het boek