Om de beste zorg te kunnen bieden werken we samen met andere organisaties. Hieronder vind je een paar van die belangrijke samenwerkingsrelaties.

Terwille

Wanneer je hulp zoekt in de Noord-, Midden- en Oost-Nederland, kun je terecht bij onze partner Terwille. Zij biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die te maken hebben met verslaving of prostitutie. Terwille werkt – net als De Hoop – vanuit een christelijke identiteit.

Meer informatie over Terwille

De Brug

Voor verslavingszorg in het westen van Nederland werken we samen met De Brug. Deze organisatie richt zich op hulp aan volwassenen met verslavingsproblemen.

Meer informatie over De Brug

"Toen besefte ik pas hoe slecht die middelen zijn. Dat heeft mij geholpen om er blijvend mee te stoppen."

Lees het verhaal van Freddy

Timon

Met name in de regio Rijnmond werken we samen met Timon op het gebied van jeugdzorg. Ook Profila Zorg en Het Leger des Heils zijn hier bij betrokken. We zijn een gezamenlijke gecontracteerde partij voor jeugdzorg in deze regio. We bieden integrale hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen; onze expertise bundelen we tot een volledig hulpaanbod.

Meer informatie over Timon

Stichting Chris en Voorkom!

Voorkom! wil jongeren en hun opvoeders eerlijke voorlichting geven over gevolgen van middelengebruik. Zij geven preventielessen op scholen en in kerken over drugs, alcohol, gokken, roken en internet. Centraal staat dat jongeren leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Daarnaast verzorgen zij trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van onze deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie.

Meer informatie

Eleos

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de christelijke ggz hebben we samen met ggz-instelling Eleos het KICG opgericht. Ook bieden we samen met Eleos deeltijd behandeling met school aan voor jongeren in Dordrecht en in Ede.

Meer informatie over het KICG

PEERpoint Herstelacademie

PEERpoint Herstelacademie is een initiatief van De Hoop GGZ, Eleos, Antes, Yulius en het Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest in samenwerking met de Gemeente Dordrecht.

Het is een plek waar o.a. cliënten van De Hoop ggz op een leuke manier, in eigen regie, kunnen werken aan hun herstel. Dat gebeurt met lotgenoten (ook wel “peers” genoemd) en ervaringsdeskundigen.

Cliënten kunnen hier steun vinden bij het herstellen van bijvoorbeeld een ingrijpende ervaring met psychiatrie, verslaving of dakloosheid. Via supportgroepen, trainingen en diverse activiteiten werken ze aan hun eigen herstel en tegelijkertijd aan dat van anderen. De dienstverlening van PEERpoint is gratis. Cliënten dienen zich zelf aan te melden.

Meer informatie over PEERpoint