‘Durf eens nee te zeggen’, ‘kom voor jezelf op’, ‘sta steviger in je schoenen’. Dit soort uitspraken horen we maar al te vaak. Het lijkt wel of we tegenwoordig steeds weerbaarder moeten zijn. Waarom is dit en hoe versterken we onze weerbaarheid? Alise Vleesenbeek, manager bij Chris, vertelt erover. Chris is een onderdeel van Concern De Hoop.

Wat is weerbaarheid?

“Weerbaarheid betekent dat je kunt opkomen voor jezelf en je grenzen kan aangeven, terwijl je rekening houdt met de ander. Het heeft dus te maken met empathie en respect hebben voor de ander. Er zijn vier soorten weerbaarheid te onderscheiden:

  • Fysiek: Hoe houd je je staande? Dit gaat om lichaamshouding, fysiek bewustzijn en zelfbescherming.
  • Emotioneel: Het herkennen van je gevoelens, er ruimte voor maken en ermee leren omgaan.
  • Sociaal: Op durven komen voor je mening, hulp durven vragen, je grenzen aangeven en tegelijkertijd rekening houden met de ander.
  • Mentaal: Kunnen omgaan met tegenslag en het hebben van wilskracht, doorzettingsvermogen en veerkracht.”

Waarom is weerbaarheid belangrijk?

“Weerbaarheid brengt veel voordelen met zich mee, waaronder betere prestaties, een positievere instelling en meer flexibiliteit en veerkracht. Daarom is het ontwikkelen van mentale weerbaarheid ook zo belangrijk, zeker in tijden van grote verandering en onzekerheid.”

Moeten we tegenwoordig weerbaarder zijn dan vroeger?

“Ja, ik denk het wel. Dat komt onder andere doordat we steeds meer keuzes voorgeschoteld krijgen en meer blootgesteld worden aan prikkels. Daarin is het belangrijk om je grenzen te bewaken en ook ‘nee’ te kunnen zeggen. Eveneens is het belangrijk aan te geven wanneer je ergens voor staat en iets wilt. Ook als christenen moeten we tegenwoordig weerbaar zijn. We leven in een niet-christelijke maatschappij. Daardoor kan het soms best lastig zijn om als christen op te staan.”

Hoe train je weerbaarheid?

“We kunnen verschillende dingen doen om onze weerbaarheid te vergroten:

  • Het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld
  • Ervaren dat dingen goed gaan en hier bewust bij stilstaan
  • Weten wat je minder goed kan en daarin acceptatie vinden
  • Stilstaan bij je emoties. Wat vind jij? Hoe kun je dit respectvol overbrengen aan de ander?

Iedereen kan hierin groeien. Weerbaarheid vergroten is een proces en heeft oefening nodig. Gun jezelf de tijd!”

Meer over het werk van Chris, zoals de weerbaarheidstrainingen op scholen