Het CBS meldde vorige week dat het aantal zelfdodingen gestegen is. In 2016 maakten bijna 1900 mensen een eind aan hun leven, dat zijn ruim vijf mensen per dag. “Ieder mens die met zelfdoding uit het leven stapt, is er eentje teveel”, zegt kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt van De Hoop ggz. Ze had gehoopt op een daling nadat er afgelopen jaren meer aandacht kwam voor dit onderwerp.

De meeste mensen die zichzelf doden zijn tussen de vijftig en zestig jaar. Daarbij zijn met name weduwnaars en gescheiden mannen degene die relatief het meest zelfdoding plegen. “Blijkbaar is de ontregeling die dat teweeg brengt voor deze mannen zo groot, dat ze daar niet mee verder kunnen”, stelt Van Pelt. Dat het vooral mannen zijn, wordt volgens haar verklaard door de manier waarop mannen met zelfdoding omgaan. “Je ziet dat vrouwen vaak een poging doen die niet dodelijk is. Als mannen een poging doen, is die vaker dodelijk. Dat maakt dat het aantal mannen dat door zelfdoding om het leven komt, zo hoog is.”

Het aantal pogingen ligt een stuk hoger. In 2013 werden 8500 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een suïcidepoging. Nog eens 13.000 mensen werden behandeld op de spoedeisende hulp.

“De achtergrond waardoor mensen aan su├»cide denken, is heel verschillend”, zegt Van Pelt. Dat kan komen door een depressie, een ingrijpende traumatische gebeurtenis, maar ook als je het in de omgeving meemaakt dat iemand uit het leven stapt door zelfdoding. Daarnaast speelt ook je persoonlijkheid een rol, hoe snel je tot een poging over gaat. “Als je een geremd type bent, zal het wat langer duren dan als je heel impulsief bent.” Ook de mate waarin iemand gesteund wordt door zijn of haar omgeving, is belangrijk.

Van Pelt zegt dat het belangrijk is om de moeilijke, maar feitelijke vraag te stellen: denk je er wel eens aan om jezelf te doden? Volgens Van Pelt moet je een flinke drempel over om die vraag te stellen, maar het is wel belangrijk om dat te doen als je het gevoel krijgt: ik krijg geen contact meer. Die vraag kan het isolement doorbreken.

Als iemand in je omgeving over zelfdoding nadenkt, kan hij of zij anoniem hulp krijgen via 113online. Ook is er hulp te krijgen bij de huisarts, De Hoop ggz of Korrelatie, zo raadt Annelies van Pelt aan.

Dit artikel verscheen eerder bij Groot Nieuws Radio.