Per 1 oktober 2020 treden twee nieuwe leden toe tot de Raad van Bestuur van De Hoop ggz: Irene Blom (klinisch psycholoog) en Harold Kuijpers (psychiater).

De Hoop ggz is een landelijk werkende zorgorganisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblemen. Er worden verschillende vormen van zorg geboden: ambulante behandeling op verschillende locaties in het land of online, klinische zorg in Dordrecht en verschillende woonvormen verspreid in het land.

Om de opgaven als zorgorganisatie goed aan te kunnen, is gekozen de Raad van Bestuur te verbreden met twee zorginhoudelijke professionals. De twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur vervullen de rol van directeur-bestuurder. Beiden blijven daarnaast actief in de uitvoerende patiëntenzorg.

Met het aantreden van de twee directeur-bestuurders vervallen in de topstructuur drie andere functies, zodat deze tegelijkertijd kleiner in omvang als sterker in sturing wordt.

Harold Kuijpers en Irene Blom

Irene Blom is sinds december 2017 lid van het directieteam van De Hoop als directeur Behandelzaken. Ze heeft een ruime ervaring als Klinisch Psycholoog in diverse instellingen.

Harold Kuijpers heeft op diverse plekken langjarig ervaring opgedaan als psychiater en is op dit moment Medisch Manager bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming van beide leden van de Raad van Bestuur. De heer C. Kleingeld, voorzitter Raad van Toezicht: “De opgaven van vandaag en die van de toekomst vragen in de zorg om een cruciale rol voor de inhoudelijke professionals. Samen met Jaap de Gruijter als voorzitter van de Raad van Bestuur en het huidige directieteam zullen zij leiding geven aan De Hoop ggz om toekomstbestendig vorm te geven aan onze bijzondere identiteitsgebonden ggz-organisatie met haar eigen herstelvisie. Zo kan de opdracht waargemaakt blijven worden dat De Hoop ggz mensen op weg wil blijven helpen naar een nieuw leven.”