De Hoop ggz nodigt pastoraal werkers, voorgangers, diakenen of anderszins geïnteresseerden vanuit kerkelijke gemeenten in en rondom de regio Rotterdam-Rijnmond van harte uit voor een ontmoetings- en inspiratieavond op D.V. donderdagavond 24 mei 2018 in Rotterdam. Het centrale thema is: Hoe ga je in de pastorale praktijk om met psychische problemen zoals depressie en angst? Daarnaast gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over de vraag hoe De Hoop en de kerken in en rondom Rotterdam-Rijnmond elkaar verder kunnen aanvullen en versterken.

Datum: donderdag 24 mei 2018, ontvangst 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Locatie: Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342, 3068 JD Rotterdam

Aanmelden voor deze avond