Soms is het nodig om een korte tijd in een van onze klinieken opgenomen te worden. Dit kan zijn in aanvulling op een ambulant traject wat al gestart is of het kan de start zijn van je behandeling. Opname in de kliniek is altijd voor een afgebakende tijd (8 tot 12 weken), voor een kort en intensief behandelprogramma. Wanneer sprake is van psychische problemen en verslavingsproblemen (dubbeldiagnose) kan de opnameduur anders zijn. Je vindt hier meer informatie over klinische behandeling.