Inclusiecriteria

  • PTSS (enkelvoudig)

Exclusiecriteria

  • Complexe PTSS

Behandeling

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR (momenteel aanmeldstop)
  • Narratieve exposure therapie
  • Farmacotherapie
  • E-health
  • Systeemtherapie
  • Vaktherapie (op locatie)