Het cliëntprofiel voor de 3-daagse deeltijdbehandeling bestaat uit cliënten met cluster B of C-persoonlijkheidspathologie met of zonder verslavingsproblematiek, waarvoor een curatieve behandeling is geïndiceerd. Cliënten hebben vaak een of meer ambulante of ambulant- plus behandelingen gehad voor de behandeling van persoonlijkheidspathologie met of zonder verslaving, zonder voldoende effect. Voor wat betreft de verslavingsproblematiek moet de cliënt ten minste abstinent kunnen zijn tijdens de deeltijddagen. Voor wat betreft de persoonlijkheidspathologie moet sprake zijn van voldoende ego-sterkte zodat de cliënt een inzicht gevende (in tegenstelling tot een supportieve) behandeling aankan. Het mentaliserend vermogen moet in potentie te ontwikkelen zijn. Cliënten zijn gemotiveerd om naar zichzelf te kijken en zijn in principe bereid om tijdens groepsonderdelen over hun eigen binnenwereld te (leren) delen en kunnen functioneren in een behandelgroep zonder ernstige acting-out gedrag of zonder dat sprake is van een hoog risico op drop-out.