Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Autisme spectrum stoornis 
  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD) 
  • Ticstoornis 

Exclusiecriteria 

  • Verstandelijke beperking (IQ < 60) en/of geen vermogen tot zelfreflectie. 
  • Specifieke stoornissen 
  • Motorische stoornissen 

Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie 
  • Steunend-structurerende gesprekken 
  • Farmacotherapie 
  • Systeemtherapie