• Aanwezigheid van ernstige psychopathologie (GAF < 50), zoals boven beschreven;
  • Onvoldoende structuur en/of afwezigheid van steunend sociaal netwerk waardoor ambulante behandeling ofwel niet op gang komt, ofwel onvoldoende effect;
  • Aanwezigheid van stressfactoren in huidige verblijfssituatie waardoor de psychopathologie niet of onvoldoende in ambulante behandelsetting kan worden verminderd of waardoor deze slechts toeneemt.