• De problematiek is dermate hardnekkig of brengt dermate grote risico’s mee voor de ontwikkeling van de jongere, dat thuis verblijven tijdelijk niet meer mogelijk is en opname nodig is;
  • In staat zijn om het behandelprogramma te volgen, waarbij er veel verbale therapieën worden aangeboden en veel therapieën plaatsvinden in groepsverband;
  • IQ > 80;
  • Van groot belang is dat jongeren gemotiveerd zijn voor behandeling;
  • Voor alle jongeren op de kliniek is systeemtherapie een onderdeel van de behandeling. Ouders en/of gezaghebbenden moeten bereid zijn om hierin te participeren;
  • Voor alle jongeren wordt in contact met ouders of (gezins)voogd of Sociaal Team een terugplaatsgarantie gevraagd.