Cliënten die op de wachtlijst staan binnen de Centrumgemeente Drechtsteden met de zorgindicatie Beschermd Wonen (intramuraal inclusief huisvesting), kunnen in aanmerking komen voor een plaats in het Huis van Hoop Gorinchem-Danshof. Instroom vindt plaats op basis van de wachtlijstsystematiek van de betreffende (centrum)gemeente. Wanneer voordracht van een kandidaat plaatsvindt volgt een intakegesprek.