Inclusiecriteria

  • Genderdysforie bij adolescenten en volwassenen

Exclusiecriteria

  • n.v.t.

Behandeling

  • CGT, zelfbeeld