De kliniek biedt de volgende behandelmogelijkheden:

  • Beschermen (d.m.v. fasen)
  • Observeren
  • Diagnosticeren (basale psychiatrische diagnostiek, aanvullende diagnostiek naar intelligentie, persoonlijkheid, neuropsychologische vragen, Dissociatie, Psychotische stoornissen, ASS)
  • Detoxificeren (incl. terugvalpreventie, CGT en geleidelijke opbouw van vrijheden)
  • Pharmacotherapie
  • Psycho-educatie
  • Structureren
  • Begeleiden