SGGZ-zorgorganisaties kunnen cliënten versneld in een van onze klinieken laten plaatsen. Voor een dergelijke plaatsing zoekt uw regiebehandelaar telefonisch contact met de regiebehandelaar van de kliniek. Na telefonisch akkoord van onze regiebehandelaar, bevestigt u de aanmelding via een beveiligde fax: 078 – 611 12 24, onder vermelding van ‘Snelle route’. De aanmelding dient te bevatten:

• Een verwijzing van psychiater of huisarts
• Toestemmingsverklaring van cliënt met betrekking tot uitwisseling van cliëntgegevens
• Intakegegevens, achtergrond informatie waaruit blijkt dat opname geïndiceerd is, DSM
• Verklaring dat cliënt na ontslag weer wordt overgenomen door u. Als het om verslaving gaat, en uw organisatie biedt geen poliklinische verslavingsbehandelingen, dan worden bij voorbaat samenwerkingsafspraken gemaakt

De Hoop opent een eigen zorgtraject. Dat zorgtraject bestaat dan naast het zorgtraject bij de externe SGGZ-zorgorganisatie.

De versnelde route geldt niet voor onze Kinder- en jeugdkliniek en de kliniek Psychiatrie & Dubbel Diagnose. Het doorverwijzen van cliënten naar deze kliniek, kan op de reguliere wijze.