Dordrecht
WO

De ambulante volwassenzorg in Dordrecht krijgt vorm in drie behandelteams en een deeltijdbehandeling. Er wordt behandeling geboden aan cliënten met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of dubbeldiagnose problematiek. Daarnaast hebben deze cliënten vaak bijkomende sociaal-maatschappelijke problematiek. 

 

De teams binnen de polikliniek

Team 1 richt zicht op BGGZ zorg en kortdurende SGGZ (groeps)behandeling van onder andere  angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Team 2 biedt zorg aan cliënten met ernstiger persoonlijkheidsproblematiek, trauma gerelateerde problematiek en angst- en stemmingsproblematiek, ook in combinatie met comorbide verslavingsproblematiek of dubbeldiagnose problematiek (zoals comorbide ADHD en persoonlijkheidsproblematiek).

Team 3 is in ontwikkeling naar een meer outreachtend team voor cliënten met ernstige verslavingsproblematiek en ernstige psychiatrische problematiek (al dan niet met co morbide verslavingsproblemen). Onze cliënten hebben een grote comorbiditeit van psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen. Binnen team 3 gaan we aan de slag met de eerste hulpvraag en meest urgente problemen van de patiënt, zodat diens situatie verbetert. Stap voor stap kunnen we ons hierna richten op de onderliggende psychiatrische problematiek. We omarmen de methode van het herstelgericht werken.

Wij streven in onze hulpverlening naar een zorgvuldige, verzorgde en zorgzame manier van zorgverlening.

 

De functie

Binnen de multidisciplinaire teams heb je de medisch-psychiatrische regieverantwoordelijkheid voor de behandeling en vervul je een coachende rol.

- Je stelt de medisch-psychiatrische indicatie voor behandeling vast.

- Je stelt de indicatie tot medicatiegebruik vast, schrijft medicatie voor en controleert de voortgang.

- Je geeft behandeling aan individuele cliënten.

- Je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten binnen De Hoop GGZ.

 - Je geeft, in nauwe samenwerking met je collega-psychiaters, vorm aan het

(regie-)behandelaarschap.

- Je geeft supervisie aan (verslavings)artsen.

- Je neemt deel aan diverse overleggen binnen de teams.

- Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze psychiatrische inzichten over binnen de teams.

- Je geeft mede invulling aan de verdere professionalisering van de verslavings- en psychiatrische zorg en levert een bijdrage aan het behandelklimaat binnen de teams.

- Vanuit je professionele verantwoordelijkheid signaleer, initieer en schep je voorwaarden voor verbeteringen en innovatie in de zorgverlening.

 

Jouw profiel

- Je hebt een christelijke identiteit.

- Je hebt een persoonlijke verbondenheid met de missie en visie van De Hoop ggz.

- Je hebt een geldige BIG-registratie als arts en de inschrijving als psychiater in het Register van Medisch Specialisten.

- Je bent sociaal vaardig, zowel naar patiënten als naar collega’s.

 

We bieden jou

- Arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao ggz

- Vergoeding voor bereikbaarheidsdienst

- Eindejaarsuitkering

 

Interesse?

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij Tabitha Jumelet (manager polikliniek). Je kunt een telefonische afspraak met haar maken via Ingrid van Dam, management assistent (i.vandam@dehoop.org). 

Dit ga je doen

+
Onze missie is: ‘Mensen op weg helpen naar een nieuw leven, gericht op herstel in de relatie met God, zichzelf, de naaste en de schepping’. Ben jij psychiater met dezelfde missie?

Dit ben jij

+

.

Dit is het team

+
Kom jij ons team versterken, met jouw betrokkenheid, deskundigheid en lef? Help vanuit je christelijke geloofsovertuiging samen met ons kinderen, jongeren en volwassenen die psychische of verslavingsproblemen hebben om tot herstel te komen!
Mensen worden bij De Hoop gezíén. We bieden hoop en werken samen in een liefdevolle omgeving aan persoonlijk herstel en herstel in de relatie met de ander, de omgeving en God. Goede, professionele zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan.

De Polikliniek Dordrecht is een bruisende polikliniek vanwaar een geïntegreerde behandeling op het gebied van psychiatrische en verslavingsproblematiek wordt geboden. De polikliniek is volop in ontwikkeling. We hebben de ambitie om in de regio een breed zorgaanbod te bieden waar mensen betrokken hulpverlening ervaren.

Dit bieden wij

+

.

Over De Hoop ggz

Bij De Hoop werken 750 mensen dagelijks aan de missie om mensen op weg te helpen naar een nieuw leven. Hoop bieden dat is wat we graag doen. De organisatie werd in 1975 door een kleine groep pioniers gestart. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een veelzijdige en deskundige ggz organisatie met diverse locaties in Nederland. Pionieren zit nog steeds in ons karakter. Dat merk je. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en je wordt als medewerker aangemoedigd om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. De Hoop heeft 4 klinieken in Dordrecht. Daarnaast zijn er poliklinieken in Vlissingen, Dordrecht, Rotterdam, Houten, Veenendaal en Amersfoort. Ook bieden we diverse vormen van woonzorg en zijn er twee inloophuizen.

Vragen over deze functie?

Neem gerust contact op met: Ingrid van Dam

i.vandam@dehoop.org

Sollicitatieprocedure:

Stap 1: Je bent enthousiast. Stuur ons je motivatie en cv
Stap 2: We bevestigen de ontvangst van jouw sollicitatie.
Stap 3: Je wordt uitgenodigd voor een gesprek of ontvangt een afwijzing.
Stap 4: Je wordt uitgenodigd voor een vervolg of ontvangt een afwijzing.
Stap 5: Je tekent je contract. Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Niet de baan gevonden die je zocht?

Stel een vacature alert in of neem contact op met onze recruiter voor een open sollicitatie.