Het is ruim een jaar geleden dat De Hoop gestart is met de polikliniek in Eindhoven. Met groot enthousiasme is een klein team behandelaren aan de slag gegaan om vanuit onze unieke zorgvisie hulp te bieden. We zagen een grote vraag naar behandeling in de regio. We hebben aan ruim 70 cliënten behandeling kunnen bieden.

Afronding ambulante behandeling

We moeten nu helaas vaststellen dat we niet aan de vraag kunnen voldoen. Het is ons niet gelukt het team van behandelaren zodanig uit te breiden dat we de continuïteit van zorg kunnen borgen. Tot onze spijt is personeelskrapte reden dat we hebben besloten te stoppen met de polikliniek Eindhoven per 1 oktober 2022. De nog lopende behandelingen maken we af en wachtenden begeleiden we zorgvuldig naar andere aanbieders. Onze afdeling HoopOnline kan waar passend voorzien in vervolgbehandeling.

Verdere groei ambulante thuisbegeleiding

Het team ambulante thuisbegeleiding is daarentegen gegroeid. Dat team is sterk, het aantal cliënten dat zich via de WMO meldt voor onze zorg groeit in de regio. De Hoop heeft contracten met 17 gemeenten in de regio Eindhoven en in Eindhoven als onderaannemer van GGZ-E. Gelukkig kunnen we dit aanbod verder uitbreiden en ook in de toekomst cliënten thuis blijven begeleiden. Onder regie van het team in Dordrecht gaan we daarom hiermee door.

Meer over ambulante thuisbegeleiding