De Hoop heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. De Hoop is gecontracteerd voor basis-ggz, specialistische ggz en klinische zorg. Op deze pagina lees je meer informatie over de vergoedingen voor de behandelingen.

Vergoeding behandelingen basis-ggz

In 2022 krijg je behandelingen in de basis-ggz vergoed via je zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage per consult. Hoe de vergoeding exact geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je binnen je polis niet alle kosten vergoed krijgt. Bekijk daarom altijd de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Let op: indien je 18 jaar of ouder bent geldt voor zorg in de basis-ggz het eigen risico van je zorgverzekering. Dit eigen risico wordt jaarlijks door de zorgverzekeraars vastgesteld. In 2022 bedraagt het eigen risico € 385. Het eigen risico wordt ook in rekening gebracht na alleen een intaketraject, ook indien dit niet leidt tot een behandeltraject.

Vergoeding behandelingen gespecialiseerde ggz

In 2022 krijg je behandelingen in de gespecialiseerde ggz vergoed via je zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage per consult. Hoe de vergoeding exact geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u binnen uw polis niet alle kosten vergoed krijgt. Bekijk daarom altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Let op: indien u 18 jaar of ouder bent geldt voor zorg in de gespecialiseerde ggz het eigen risico van je zorgverzekering. Dit eigen risico wordt jaarlijks door de zorgverzekeraars vastgesteld. In 2022 bedraagt het eigen risico € 385. Het eigen risico wordt ook in rekening gebracht na alleen een intaketraject, ook indien dit niet leidt tot een behandeltraject.

Vanaf het najaar van 2022 wordt er regelmatig een overzicht van je zorgkosten naar je gestuurd.

Vergoeding behandelingen Jeugd-ggz

De gemeente financiert de zorg voor jeugdigen (onder de 18). De gemeente waar de jongere is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie is in de meeste gevallen verantwoordelijk. Voordat een jeugdige in behandeling kan worden genomen bij De Hoop is toestemming nodig van de betreffende gemeente. Na aanmelding van een jongere voor behandeling zoekt De Hoop contact met deze gemeente. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen bij 24-uursopname van een jongere in de Kiel. Deze is inkomensafhankelijk.

Bekijk meer informatie over hulp aan kinderen en jongeren

Vergoeding behandelingen Beschermd Wonen

De gemeente financiert Beschermd Wonen. De gemeente waar de cliënt is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie is in de meeste gevallen verantwoordelijk en deze verstrekt ook de indicatie. Voor verblijf op Beschermd Wonen is een eigen bijdrage aan de gemeente verschuldigd. Deze is inkomensafhankelijk.

Lees meer over Beschermd Wonen