Deelnemers van de school en vrijwilligers houden zich bezig met de ‘schooladministratie’, zoals het controleren van presentielijsten in relatie tot urenopgave door deelnemers, lijst met gelezen boeken, e.d. Daarnaast verzorgt dit domein de noodzakelijke bestellingen om de werkzaamheden binnen de school te kunnen doen. Ook is men nauw betrokken bij de administratieve afhandeling van het verblijf van degenen die overnachten op de locatie Oudendijk.

"Omdat wij weten wat de impact is als er misbruik gemaakt wordt van je lichaam."