Indien je cliënt of oud-cliënt van De Hoop bent en je je wilt aanmelden voor de opleiding bij de Interne Opleidingsschool, dan verloopt de procedure van aanmelding als volgt:

1. Vul je gegevens in door gebruik te maken van het formulier die als bijlage onderaan deze pagina is toegevoegd.
2. Je wordt vervolgens per mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
3. Indien uit dit gesprek blijkt dat je in aanmerking komt voor deelname aan het leertraject van de Interne Opleidingsschool word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
4. Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek stuur je ons de volgende informatie:
o Sollicitatiebrief + CV;
o Aanbevelingsbrief van je behandelaar, teamleider en werkervaringsgever (voor cliënten);
o Aanbevelingsbrief van je werkgever en/of voorganger of oudste (voor oud-cliënten).
5. Mocht je een uitkering ontvangen van de Sociale Dienst of het UWV dan dien je voorafgaand aan het sollicitatiegesprek navraag te doen bij jouw contactpersoon of je gedurende de periode van een jaar ontheffing kan krijgen van sollicitatieplicht. Waarschijnlijk zal dan om een brief van De Hoop worden gevraagd om deze aanvraag te onderbouwen. Hier zijn wij graag toe bereid. Goedkeuring voor deelname willen wij schriftelijk van de uitkeringsinstantie ontvangen.
6. Nadat wij deze gegevens hebben ontvangen word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
7. In dat gesprek wordt bepaald of je toegelaten wordt. Mocht dat het geval zijn, dan wordt jou een overeenkomst aangeboden.

Contactgegevens

Interne Opleidingsschool Ervaringsdeskundigheid
Dorp De Hoop
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
Mail: interneopleidingsschool@dehoop.org
078-6114790