Ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringswerker i.o.

De Interne Opleidingsschool biedt mogelijkheden aan oud-cliënten van De Hoop ggz en van collega-zorginstellingen om zich te ontwikkelen tot gecertificeerd ervaringswerker i.o.. In een leertraject van één jaar wordt men met behulp van interne coaching, training en een externe opleiding geholpen een portfolio op te bouwen dat een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie en/of betaalde baan in de zorg. Intervisie en de zelfhulpgroepen van Stay Clean maken ook onderdeel uit van dit leertraject. Met behulp van een intervisiegroep wisselen de deelnemers van de Interne Opleidingsschool ervaringen uit en helpen zij elkaar om beter te worden in hun werk. Daarnaast doet men praktijkervaring op in de vorm van een stage bij een van de dertien domeinen binnen de Interne Opleidingsschool en op een van de zorgafdelingen van De Hoop, of van een collega-zorginstelling. Op elk van de  domeinen geven oud-deelnemers als senior leiding. Zij sturen het team aan en leggen verantwoording af aan de manager of plaatsvervangend manager.

Lees meer over het leertraject

Doel van de opleiding

Het doel van dit leertraject is dat oud-cliënten van zorginstellingen ervaring op kunnen doen in de zorg en tevens een portfolio op kunnen bouwen, dit mogelijkerwijs als voorbereiding op een zorggerelateerde mbo- of hbo-opleiding. Daarbij kan een portfolio voor een zorginstelling extra informatie geven in een sollicitatieprocedure met betrekking tot vacatures voor omscholers, waarbij er tot een werk-leerovereenkomst wordt gekomen. De opleiding leert oud-cliënten van De Hoop en andere zorginstellingen om hun levenservaring deskundig in te zetten als voorbeeld van hoop voor lotgenoten.

Accepteer de cookies om deze video te kunnen bekijken. Lees ons cookiebeleid.

Aanmelden

Ben je oud-cliënt van De Hoop ggz of van een collegazorginstelling, dan kun je je aanmelden voor de opleiding bij de Interne Opleidingsschool. We lopen dan een procedure met je door waar we een aantal dingen voor nodig hebben.

Bekijk hoe je je kunt aanmelden