Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Insomniastoornis 

Exclusiecriteria  (licht, matig, ernstig) 

 • Hypersomnolentiestoornis
 • Non-remslaap-arousalstoornissen
 • Nachtmerriestoornis
 • Remslaapgedragsstoornis
 • Rustelozebenensyndroom
 • Slaapstoornis door een middel/ medicatie
 • Andere gespecificeerde insomniastoornis
 • Ongespecificeerde insomniastoornis
 • Andere gespecificeerde hypersomnialentiestoornis
 • Ongespecificeerde hypersomnialentiestoornis