Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
 • Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
 • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Exclusiecriteria  (licht, matig, ernstig) 

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidstoornis